Wet aanpassing financieel toetsingskader en termijn waardeoverdracht

image_pdf

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Aanpassing  financieel toetsingskader op 16 december 2014 aangenomen.

Op grond van deze wet is de in de Pensioenwet gestelde  wettelijke termijn van 6 maanden waarbinnen een werknemer bij wisseling van dienstbetrekking een verzoek tot waardeoverdracht van zijn pensioen moet indienen, komen te vervallen. Aanvullende voorwaarden worden nog bekend gemaakt.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel