Wet aanpassing financieel toetsingskader

image_pdf

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Aanpassing  financieel toetsingskader op 16 december 2014 aangenomen. 

Doelstelling van de wet is  financiële schokken, zowel mee- als tegenvallers  gespreid in de tijd ,  en daardoor gelijkmatiger  te kunnen verwerken., waardoor een stabieler pensioen wordt gerealiseerd.. Met de voorgestelde herstelplansystematiek biedt het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel