Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door Eerste Kamer

Dit bericht betreft een attendering inzake het aannemen van de WAB door de Eerste Kamer.

Op 6 november 2018 is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Kamerstukken ...