Wet homologatie onderhands akkoord

De Wet homologatie onderhands akkoord is aangenomen door de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet Homologatie onderhands akkoord aangenomen en doorgestuurd ter goedkeuring aan de Eerste Kamer. De wet regelt een aanpassing in de Faillissementswet.

De rechtbank kan op grond van die nieuwe regels een onderhands akkoord tussen de failliet en schuldeisers goedkeuren (homologeren).

Schuldeisers die niet met het akkoord hebben meegedaan kunnen toch gedwongen worden zich er aan te houden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het reorganiserend vermogen van de onderneming moet hierdoor versterkt worden. Vorderingen van werknemers op grond van arbeidsovereenkomsten blijven buiten dit akkoord. Kleine MKB-schuldeisers worden hierdoor beter beschermd. Zo moeten zij in ieder geval kunnen profiteren van de reorganisatie en tenminste 20% van hun vordering betaald moeten krijgen als ze een vordering hebben vanwege leveranties of op grond van onrechtmatige daad. Ook ZZP'ers vallen hieronder.