Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) aangenomen

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is op 7 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer en zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 april a.s. in werking treden, althans als de wet nog deze maand wordt gepubliceerd in het staatsblad. Gebeurt dat pas volgende maand, dan schuift de inwerkingtreding een maandje op. De wet voorziet in een coulancetermijn van 3 maanden. Deze coulancetermijn impliceert dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk bij het verstrijken van de coulancetermijn moet zijn stopgezet en alle bijkomende zaken, zoals het terughalen van extern verzekerd kapitaal naar eigen beheer, moeten in gang gezet zijn.

Zoals bekend, voorziet de wet in een drietal scenario’s: Afkoop, omzetting in een oudedagsverplichting of premievrij laten staan tot pensionering.

Kiest men voor afkoop of omzetting dan moet hiervoor een informatieformulier ingevuld en ingediend te worden bij de belastingdienst. Het informatieformulier zal vanaf 30 maart a.s. beschikbaar zijn op de site van de belastingdienst (belastingdienst.nl).

De overige fiscale pensioenmaatregelen worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.  Hiervan kan nu al gebruik worden gemaakt.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel