Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw

image_pdf

Deze wet voorziet in de wijziging van een aantal wetten in verband met het gegeven dat een groot aantal zelfstandigen in onvoldoende mate reserveert voor de oude dag. Op grond van deze wet hoeven pensioen- en/of lijfrentevermogens niet “opgegeten’ te worden alvorens in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel