Wet vrijlating lijfrenteopbouw etc. ingediend bij Tweede Kamer

image_pdf

In vervolg op de in januari van dit jaar gehouden internetconsultatie is op 16 juni 2015 het wetsvoorstel ‘Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel omvat onder meer de maatregel om het in de derde pensioenpijler opgebouwde pensioen (lijfrentevermogen) onder bepaalde en binnen zekere grenzen te beschermen voor de vermogenstoets in de Participatiewet. Op basis van de voorgestelde maatregel behoeven zelfstandigen hun lijfrentevermogen niet aan te spreken als zij een beroep op de bijstand doen. Daarmee wordt op dit punt een grotere gelijkheid tussen zelfstandigen en werknemers bereikt. De bescherming van het lijfrentevermogen voor de vermogenstoets wordt gerealiseerd door een wijziging van de Participatiewet. De regeling heeft een algemeen karakter en ziet daarmee op alle vermogens in de derde pensioenpijler.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel