Wetsvoorstel beperking Gemeenschap van Goederen aangenomen

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor mensen niet meer automatisch in de wettelijke gemeenschap van goederen trouwen. Dit heeft een grote impact op de financiële huishouding van gehuwden. De wetswijziging geldt alleen voor huwelijken die worden gesloten na de inwerkingtreding van de wet. Het moment van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend. Gezien de impact ervan is het van belang nu al op de hoogte te zijn van de belangrijkste verschillen ten opzichte van de huidige wetgeving.

Huidige wetgevingWanneer personen nu met elkaar in het huwelijk treden en niet vooraf afspraken maken over hun huwelijksgoederengemeenschap, trouwen zij in de wettelijke