Wetsvoorstel ‘herstel en afwikkeling van verzekeraars’

Het wetsvoorstel voorziet in een het herzien van het wettelijk kader om DNB met meer bevoegdheden in te kunnen grijpen wanneer er financiële problemen zijn bij een verzekeraar of verzekeringsconcern. Verzekeraars moeten volgens het bericht al op voorhand plannen opstellen welke maatregelen er genomen zullen worden als de financiële positie sterk verslechtert. DNB stelt voor grote verzekeraars afwikkelingsplannen op waarin DNB aan het roer staat voor de strategie en afwikkeling van de verzekeraar. DNB zal bijvoorbeeld onderdelen van de verzekeraar zoals de verzekeringsportefeuille kan isoleren en overdragen naar een andere partij of overbruggingsverzekeraar. Alle schuldeisers van de verzekeraar zullen naast de aandeelhouders eerst de verliezen moeten opvangen voordat de polishouders schade ondervinden.

Ook wordt volgens het wetsvoorstel de faillissementsprocedure van een verzekeraar aangepast. De polishouders zijn bevoorrecht schuldeiser en kunnen onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement van de curator een voorschot gaan krijgen anders dan nu het geval is. Nu moeten ook polishouders wachten op de uiteindelijke complete afwikkeling.

De laatste jaren is ook de vraag naar de financiële toestand van een verzekeraar nadrukkelijker onderdeel van het selectieproces. De invoering van de nieuwe Nederlandse regeling moet daarvoor goed in de gaten gehouden worden. Uiteraard moet voor buitenlandse aanbieders die opereren op de Nederlandse markt er ook aandacht zijn voor het op die aanbieder van toepassing zijnde prudentieel toezicht en de faillissementsafwikkeling. De praktijk leert dat daar geregeld te makkelijk snel aan voorbij wordt gegaan. Het zal in ieder geval onderdeel moeten zijn van het adviesdossier.

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel