Wetsvoorstel nadere beloningsregels voor financiële ondernemingen

De Minister van Financiën biedt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet nadere beloningsmaatregelen financiële sector aan.

De beloning van medewerkers in de financiële sector blijft een aandachtspunt van de wetgever. In het Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen worden opnieuw perverse beloningsprikkels tegengegaan. Kern van het wetsvoorstel is dat meer stakeholders bij het beloningsbeleid betrokken worden. Ook moet rekening gehouden worden met de functie van de onderneming in de sector en de positie in de samenleving. Medewerkers met een deel van de vaste beloning in aandelen mogen die pas vijf jaar na verwerving verkopen volgens het wetsvoorstel