Wetsvoorstel ‘Novelle Pensioenakkoord’ aangenomen door TK

image_pdf

Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ (wetsvoorstel ‘Novelle Pensioenakkoord’) is op 6 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.

De fracties SGP, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt op 11 maart 2014 de procedure op welke manier het voorbereidend onderzoek zal plaatsvinden en hoe de verdere voorbereiding zal verlopen.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel