Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wetsvoorstel ter voorkoming van pensioenkortingen in de stijgers

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 april 2019 een verslag gepubliceerd over het voorliggend initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn.

 

In het verslag geeft de commissie aan dat als de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de initiatiefnemers worden beantwoord, de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid acht. Het wetsvoorstel kan dan openbaar gemaakt worden.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships