Wetsvoorstel ter voorkoming van pensioenkortingen in de stijgers

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 april 2019 een verslag gepubliceerd over het voorliggend initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn.

In het verslag geeft de commissie aan dat als de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de initiatiefnemers worden beantwoord, de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid acht. Het wetsvoorstel kan dan openbaar gemaakt worden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel