Wetsvoorstel ‘Versnelde verhoging AOW-leeftijd’ aangenomen door TK

image_pdf

Op 26 maart 2015 is het wetsvoorstel ‘Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd ‘ (TK 34.083, nr. 2) aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) en geeft uitvoering aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II waarin is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Na 2015 wordt een versnelling aangebracht in het tempo waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet VAP. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in stappen van drie maanden per jaar.

Aangezien diverse lijfrentebepalingen van de Wet IB 2001 zijn gekoppeld aan de AOW-leeftijd, zal de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd gevolgen hebben voor de leeftijdsafhankelijke regelingen van de Wet IB 2001. Het gewijzigde wetsvoorstel is op 26 maart 2015 gepubliceerd.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel