Wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, reactie op amendement

image_pdf


Op 12 maart
jongstleden heeft in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaatsgevonden van
het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Minister Asscher
reageert op 17 maart in een kamerbrief op het  door het Kamerlid Krol (50PLUS) ingediende
amendement.


 


Het amendement
regelt dat de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden wordt gesteld
op 26 weken in plaats van op 6 weken waar het wetsvoorstel in voorziet. De
Minister ontraadt dit amendement, aangezien de loondoorbetaling bij ziekte een
van de grootste belemmeringen vormt voor werkgevers om mensen na de
AOW-leeftijd in dienst te houden of te nemen. Hij verwacht dat een termijn van
26 weken die belemmering niet zal wegnemen.