Wettekst Belastingplan 2019 gepubliceerd in Staatsblad

Dit bericht betreft een signaal inzake een officiële publicatie in het Staatsblad.

Op 28 december 2018 is onder meer het 'Belastingplan 2019' (Stb. 2018, 504) in het Staatsblad gepubliceerd.

 

Het Belastingplan 2019 bevat onder meer maatregelen inzake de codificatie van de compartimenteringsregel bij het opleggen van conserverende aanslagen bij emigratie als men een lijfrente bezit.