WGA uitkering terecht aan werkgever toegerekend

A was vanaf 18 januari 2010 in dienstbetrekking werkzaam bij X en is op 23 augustus 2010 ziek gemeld. Met ingang van 19 oktober 2010 is het dienstverband met A beëindigd en met ingang van die datum heeft het UWV aan A een ZW uitkering toegekend. Na de wachttijd van 104 weken is met ingang van 20 augustus 2012 aan A een WGA uitkering toegekend. In deze procedure is de hoogte van het gedifferentieerd premiepercentage Whk in geschil, met name of de aan A toegekende WGA uitkering voor de berekening van het gedifferentieerd premiepercentage Whk terecht aan X is toegerekend. Volgens Rechtbank Den Haag is A aan te merken als een verplicht verzekerde werknemer die op het moment van beëindiging van het dienstverband ziek was en aan wie op die grond een ZW uitkering is toegekend. X heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld en aannemelijk gemaakt op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat A kan worden aangemerkt als een zieke werkloze. Volgens de Rechtbank is aan A uiteindelijk een WGA uitkering is toegekend die ten laste van de Whk komt. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel