Whk beschikking

De Belastingdienst heeft een zelfstandige taak bij het vaststellen van de Whk beschikking. In casu zijn de arbeidsongeschiktheidslasten deels onterecht toegerekend.

X is actief in de uitzendbranche. De vraag is of de hoogte van het premiepercentage Whk 2018 terecht is. In geschil is nog de toerekening van de arbeidsongeschiktheidslasten van vier (voormalige) werknemers. Rechtbank Noord-Nederland gaat eerst in op de verdeling van bevoegdheden van de Belastingdienst ten opzichte van het UWV als het gaat om de Whk beschikking. Volgens de Rechtbank heeft de Belastingdienst bij het vaststellen van de Whk beschikking een zelfstandige taak. Zij stelt namelijk de individuele korting of opslag vast.

De Rechtbank is van oordeel dat de Belastingdienst de arbeidsongeschiktheidslasten van drie (voormalige) werknemers ten onrechte aan X heeft toegerekend. Zij overweegt hierbij dat het voor de toepassing van de regels van de no risk-polis niet van belang is of de dienstbetrekking al eens eerder wegens ziekte is beëindigd.