Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-412: Wie is opdrachtgever aan advocaat rechtsbijstandsverzekering?

Een consument heeft in 2014 een beroep gedaan op zijn rechtsbijstandverzekering i.v.m. de eigendomsoverdracht van zijn pro-rato aandeel in de onverdeelde woning. De verzekeraar heeft het verzoek om rechtsbijstand gehonoreerd en de zaak in behandeling genomen.

In 2016 verzoekt de consument de verzekeraar haar rechtsbijstand te verlenen teneinde het betaalde bedrag van € 25.000,00 van de ex-echtgenoot terug te vorderen. De verzekeraar heeft daarop aangegeven dat deze vordering weinig kans van slagen had en heeft de consument gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillenregeling, hetgeen de consument heeft gedaan.

 

De consument heeft de verzekeraar op 4 januari 2017 op de hoogte gebracht van de naam van de door haar gekozen advocaat, die de verzekeraar bij brief van 20 februari 2017 heeft medegedeeld dat een vordering tot terugbetaling van het bedrag van € 25.000,00 op grond van onverschuldigde betaling niet haalbaar was. Consument heeft onder overlegging van aanvullende informatie om een herbeoordeling verzocht. De verzekeraar heeft dit verzoek gehonoreerd en de advocaat opnieuw om advies verzocht.

 

Aangezien de advocaat niets meer van zich heeft laten horen, heeft de verzekeraar de consument de mogelijkheid geboden een andere advocaat voor de second opinion te kiezen. De consument heeft daarop een andere advocaat in de arm genomen en dit op 26 juli 2017 aan de verzekeraar medegedeeld. De nieuwe advocaat heeft de verzekeraar op 3 oktober 2017 meegedeeld dat een procedure tegen de ex-echtgenoot niet kansloos was. Daarop heeft de verzekeraar de behandeling van de zaak aan een derde advocaat overgedragen. Deze advocaat stelt zich op het standpunt dat de consument als opdrachtgever is aan te merken, terwijl de consument van mening is dat de verzekeraar de opdrachtgever is.

 

De Geschillencommissie is het niet eens met het standpunt van de consument en wijst de vordering af.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships