Wiebes dupeert duizenden DGA’s én hun (ex)partners

image_pdf

De soap inzake het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB) gaat onverminderd door. Voor 1 juli moesten directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) besluiten hun eventueel verzekerd pensioenkapitaal terug te halen naar de bv. Daarna kan het niet meer.

Er stonden dan ook nog twee vragen open vanuit vragen van de Eerste Kamer van 19 april. Op 15 mei vroeg Staatssecretaris Wiebes om uitstel om te antwoorden.

Pas 27 juni (!) beantwoordde hij ze. In een brief van zes kantjes, waar een normaal mens geen touw aan vast kan knopen. En volledig in strijd met zijn eerdere antwoorden van 14 april. Op Twitter werd overigens al afgeteld van tien dagen naar nul, of hij het zou halen.

Discussie

Naast de discussie over het al dan niet na 1 juli nog kunnen terughalen van verzekerd kapitaal, speelt nu opeens ook een waarderingsdiscussie. Kort gezegd: als het verzekerd kapitaal meer pensioen oplevert dan verwacht, móét er in de eigen bv minder worden gereserveerd. Als het verzekerd kapitaal echter minder oplevert dan verwacht, mag er in eigen beheer niet méér worden gereserveerd?

 Terwijl in een eerdere brief stond dat er dan vanuit eigen wél aangevuld mocht werken. Wij – mijn collega drs. Hans Swagten CPC, mede-initiator van ’de Novelle’, zie hierna –, durven te stellen dat er civieljuridisch aangevuld móét worden! Dat zal een ex-partner natuurlijk zeker eisen. Als het om geld gaat…
Eerste Kamer

De Eerste Kamer is zelf natuurlijk ook schuldig. Eerst nemen ze het wetsvoorstel aan op 7 maart. Wetende dat het voorstel in december 2016 níét in stemming werd gebracht omdat er een belastinglek van miljarden euro’s in zat, dat daarna met een zogenaamde novelle werd aangepast. Een publicatie in deze krant bracht dit op de ochtend van de stemming in de openbaarheid. Een novelle wordt ingezet als de Tweede Kamer de wet al heeft aangenomen en er alsnog een omissie wordt gevonden. Het argument van Wiebes om het te repareren daarbij was met een wetsuitleg van: een voordeel kan ook een (fiscaal) nadeel zijn… Tja.

Aanspreekpunt

De kwade genius achter deze hele wet lijkt overigens het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Zij hebben de ’aanval’ op het DGA-pensioen in eigen beheer enige jaren geleden geopend. Naast het feit dat er al zo’n 30 Vraag & Antwoorden zijn gepubliceerd over deze wet (van maar vier echte artikelen), die overigens in de markt Verzoek & Afwijzing worden genoemd, wordt elke vraag zo uitgelegd, dat een DGA zeker niet gaat afkopen. Maar dat is toch het doel van de wet?

Mijn collega Hans Swagten en ikzelf ’schamen’ ons voor deze wetgeving. Dat het pensioen van de DGA uitgefaseerd moet worden is prima, maar zorg dan wel voor deugdelijke wetgeving. Zoals ik al eerder schreef in deze krant (zie mijn column van 17 juni), de beoogde belastingopbrengst van €2,1 miljard in 2017 gaat nog geen half miljard worden. En de €1,1 miljard in 2018 en 2019 zal nihil zijn. Dat daarnaast ook de wet echt aan álle kanten rammelt, dat is triest voor alle 150.000 DGA’s en hun (ex-)partners.

Voorbeeld waardering bij combinatie eigen beheer/verzekeren.

Stel er is in totaal 10.000 pensioen toegezegd.

Er is een kapitaal verzekerd van 100.000. Dat levert waarschijnlijk 5000 pensioen op.

Dan moet de eigen bv nog 5000 betalen.

Als die 100.000 echter niet 5000, maar slechts 4000 pensioen oplevert, dan moet de bv niet 5000 maar 6000 pensioen bijbetalen.

Samen is het namelijk altijd 10.000. Dat is logisch.

Nu zegt Wiebes echter het volgende.

Als de verzekeraar 6000 pensioen uitkeert, dan mag de bv maar 4000 uitkeren. Prima.

Maar als de verzekeraar maar 4000 uitkeert, mag de bv toch maar maximaal 5000 uitkeren??

Dit is in strijd met zijn eerdere brief en gewoon fout! Samen moet het namelijk 10000 zijn.

Omdat het pensioen uit het verzekerd kapitaal is omgerekend naar een uitkering op basis van 4% rendement, dat moet namelijk fiscaal, zal het normaliter alleen maar tegenvallen in de toekomst, gezien de lage marktrente.

Verder zegt hij over het terughalen van verzekerd kapitaal dat het niet mag, met alleen argumenten waarom het niet verstandig is. Maar dat is niet de vraag, dat is namelijk de waarom-vraag en die beantwoordt hij niet!

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel