Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

De Eerste Kamer heeft op 24  januari 2017 ingestemd met de wijziging van de Arbowet. De wijziging gaat op 1 juli 2017 in. De belangrijkste wijzigingen zien op de rol en taken van de bedrijfsarts en op de preventiemedewerker. 

De nieuwe ArbowetIn de Arbowet wordt een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen. De belangrijkste zijn:Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen ...