Wijziging instemmingsrecht OR voor pensioen

instemmingsrecht ORStaatssecretaris Klijnsma is van plan de Wet op de Ondernemingsraden op het vlak van instemmingsrecht voor pensioenen te wijzigen. Zij wil dat de ondernemingsraad voortaan ook bij wijziging van de pensioenovereenkomst en de pensioenregeling instemmingsrecht heeft. Doel van de wijziging is vereenvoudiging en verduidelijking.

Het maakt nu uit bij wat voor uitvoerder de pensioenregeling is ondergebracht voor hoe het instemmingsrecht is geregeld. Het bestaande onderscheid naar soort uitvoerder, verzekeringsmaatschappij, pensioenfonds of ppi moet komen te vervallen.

Het instemmingsrecht bij wijziging van de pensioenregeling geldt nu alleen als de pensioenregeling is ondergebracht bij  een verzekeringsmaatschappij of ppi.

In augustus 2013 is de WOR al aangepast waardoor de werkgever instemming van de OR nodig heeft voor een vaststelling of intrekking van een pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds, een niet verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds en voor een vrijwillige aanvulling op een verplichte pensioenregeling die wordt uitgevoerd door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat moet nu worden uitgebreid waardoor bij deze uitvoerders ook instemmingsrecht is bij wijziging van de regeling.