Wijziging partneralimentatie door werken in Duitsland

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat werken in Duitsland aanleiding is voor lagere alimentatie

Na een echtscheiding is een onderhoudsbijdrage vastgesteld in een echtscheidingsconvenant. Er wordt enkele maanden na de beschikking van de rechtbank waarin dat is vastgelegd een veel lager bedrag aan partneralimentatie vastgelegd. In de procedure wordt naar voren gebracht dat de oorspronkelijke hogere alimentatie tot stand was gekomen met op grove wijze miskenning van de wettelijke maatstaven. Gesteld wordt dat de mediator die erbij betrokken is niet goed heeft voorgelicht dat de alimentatie aftrekbaar is, terwijl dat niet zo is omdat de alimentatieplichtige in Duitsland werkt.  

 

Het gerechtshof overweegt dat van grove miskenning van de wettelijke maatstaven wordt bedoeld dat er een duidelijke wanverhouding bestaat tussen wat een rechter aan onderhoudsbijdrage zou hebben vastgesteld en wat partijen zouden hebben gedaan. Hier is door het niet aftrekbaar blijken van de alimentatie sprake van nu een rechter daar rekening mee gehouden zou hebben. De alimentatieberekening wordt daar dan ook op aangepast.