Wijziging vormgeving tijdelijke oudedagslijfrente per 1-1-2014

image_pdf

Ingevolge de Wet OFM 2013 (Stb. 2012, nr. 669) is m.i.v. 1 januari 2014 de vormgeving van de tijdelijke oudedagslijfrente (TOL) in de zin van de Wet IB 2001 gekoppeld aan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, lid 1, AOW. De TOL mag daardoor niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de belastingplichtige die pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De uitkeringen uit een TOL mogen vanaf 1 januari 2014 niet later eindigen dan in het jaar waarin de gerechtigde tot de uitkeringen de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor reeds op 31 december 2013 bestaande aanspraken op een TOL is overgangsrecht geformuleerd in artikel 10a.12 Wet IB 2001 op grond waarvan men in de toekomst nog een TOL kan bedingen die voldoet aan oude vormgeving van voor 1 januari 2014.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel