Wijziging Vragen en Antwoorden i.v.m. nieuw Staffelbesluit pensioenen

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen een aantal Vragen & Antwoorden (V&A’s) aangepast.

Het betreft de volgende V&A’s:

 

  • V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal
  • V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement
  • V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel
  • V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel
  • V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018
  • V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer
  • V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd

In onderstaande tabel is aangegeven wat de aanpassing precies inhoudt.

Vraag & Antwoord

Inhoudelijke wijziging

Wijziging

V&A 08-016

geen

verwijzing naar nieuwe besluit

V&A 08-042

geen

verwijzing naar nieuwe besluit

V&A 08-074

geen

verwijzing naar nieuwe besluit

V&A 08-082

geen

verwijzing naar nieuwe besluit

V&A 17-012

geen

verwijzing naar nieuwe besluit

V&A 18-005

geen

verwijzing naar nieuwe besluit

V&A 19-004

geen

verwijzing naar nieuwe besluit