Wijzigingen in belastingen per 1-1-2018 (cijfers e.d.)

Het ministerie van Financiën heeft op 21 december 2017 online een overzicht gegeven van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Dit is het zogenoemde Eindejaarsbericht van Financiën.

Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns.

In het Eindejaarsbericht 2017 treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen.