Wijzigingen registraties schulden

Om een goed totaaloverzicht te hebben van de financiële positie van een klant, is het van belang de bezittingen en schulden van die klant volledig te inventariseren. Voor de schulden is het BKR-register een handig hulpmiddel. Vrijwel alle schulden staan hierin vermeld. Vanaf 1 december 2016 worden nog meer schulden geregistreerd. Toch blijven er ook schulden die niet in BKR staan. In dit artikel gaan we in op de aanstaande veranderingen, maar geven we ook een overzicht van niet bij BKR geregistreerde schulden.

In dit artikel behandelen diverse schuldgerelateerde onderwerpen. We gaan in op: Geregistreerde schulden (nieuw):Mobiele telefoonabonnementen, inclusief gratis ...