Wijzigingen UBO-register Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beoogt verschillende manieren van criminaliteit te voorkomen. De Wwft is ook een middel om belastingontduiking tegen te gaan. De Wwft is een voortvloeisel uit Europese wet- en regelgeving en de Europese Richtlijnen over de uitvoering van deze wetgeving, wordt voortdurend aangescherpt. Eén van die aanscherpingen betreft de invoering van een UBO-register vanaf 26 juni 2017.

    Ultimate Beneficial OwnerIn de Wwft staat beschreven dat de identiteit van klanten moet worden vastgesteld. Soms is niet direct duidelijk ...