Wijzigingen Wft Basis per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we, met betrekking tot de module Basis, daarvan een beknopt overzicht. 
Werk en Inkomen  Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragenDe bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het ...