Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijzigingen WFT Consumptief Krediet 2015

Op 1 januari 2015 zijn er enkele wetten gewijzigd die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. Veelal gaat het om fiscale wetten. We gaan ervan uit dat de nieuwsberichten van de onderliggende Wft-module Basis al gelezen zijn. We herhalen de daarin beschreven wijzigingen hier niet. Zie de externe links.

Voor de module WFT Consumptief Krediet is er een wijziging in het modale inkomen, het maximaal op te nemen krediet en een voorgestelde wijziging van de Wet op het Consumenten Krediet (WCK), die we hieronder zullen opnemen. De ingangsdatum van dit wetsvoorstel is nog niet bekend. 

Modaal inkomen

In 2014 was het modale inkomen waarmee gerekend werd € 33.500 bruto per jaar. In 2015 is het modale inkomen vastgesteld op € 34.000.

Wettelijke leennormen

Op 11 november 2014 zijn de nieuwe leennormen voor hypothecair krediet, zoals die gelden sinds 1 januari 2015, gepubliceerd.
Gewijzigd is onder meer dat er voor Nulopdemeter-woningen een hogere leenruimte op basis van inkomen is opgenomen (naar € 25.000 van € 13.500 in 2014). Ook zijn er nieuwe financieringslasttabellen gepubliceerd, waaruit blijkt dat de maximale LTI in 2015 over het algemeen lager is dan de LTI in 2014 met hetzelfde inkomen. Dit komt vooral doordat het NIBUD heeft geadviseerd een extra buffer in te bouwen voor inkomensrisico’s. Zeker voor “kwetsbare groepen” (inkomens tot € 30.000) geldt dat de leencapaciteit op basis van inkomen zeer sterk is gedaald.

De LTV daalt sinds 2013, en is ten opzichte van 2014 verlaagd van 104% naar 103% van de waarde van de woning.

Voorgestelde wijziging WCK

De economische crisis heeft de vraag naar schuldhulpverlening en schuldbemiddeling doen toenemen. Niet alleen de huishoudens met een laag inkomen, maar ook meer en meer huishoudens met een hoog inkomen hebben problemen met het afbetalen van de schulden. Door de toename is er meer vraag ontstaan naar private schuldbemiddeling. Tot op heden mag er voor deze vorm van bemiddeling geen vergoeding gevraagd worden. Onder voorwaarden zal het “Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars” private schuldbemiddelaars toestemming verlenen om voor hun diensten betaald te worden. Nu mogen alleen gemeenten, gemeentelijke kredietbanken en bepaalde gereguleerde beroepen zoals notarissen en advocaten een vergoeding vragen voor schuldbemiddeling.

De voorwaarden voor het vragen van een vergoeding zijn onder anderen:

  • Er mag alleen een vergoeding gevraagd worden wanneer met àlle schuldeisers een schuldregeling is afgesproken;
  • De schuldenaar moet geïnformeerd worden dat hij voor schuldverlening ook bij de gemeente terecht kan, en
  • Er geldt een maximum vergoeding.

Voor deze wijziging is een wijziging van artikel 47 van de Wet op het Consumentenkrediet nodig, of een afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling èn publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant. Wanneer dit Besluit van kracht wordt, is nog niet bekend. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships