Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Wijzigingen Wft Consumptief Krediet 2017

Op 1 januari 2017 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we daarvan een beknopt overzicht met betrekking tot de module Consumptief Krediet.

Zie voor enkele algemene wijzigingen per 1 januari 2017 het WftNU-bericht 'Wijzigingen Wft Basis per 1 januari 2017’ (zie Externe bronnen).

Voor wat betreft de module Wft Consumptief Krediet spelen de volgende wijzigingen:

 • Minimumloon.
 • Leennormen CK.
 • Crowdfunding.
 • Kredietwaarschuwing.
 • Eisen reclame voor verkoop mobiele telefoons op afbetaling.
 • Private lease.
 • Registratiegrenzen gewijzigd bij BKR.

Minimumloon

Tot 23 jaar hangt de hoogte van het minimumloon af van de leeftijd van de betreffende persoon. De overheid past de bedragen van het minimumloon twee keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan: per 1 januari en per 1 juli. In onderstaande tabel staan de bruto bedragen voor het minimum en het minimum jeugdloon per 1 januari 2017. De bedragen zijn op basis van een volledige werkweek. Het netto loon is afhankelijk van de belasting en de premies die per individu op het loon worden ingehouden. 

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

23 jaar en ouder

€1.551,60

€358,05

€71,61

22 jaar

€1.318,85

€304,35

€60,87

21 jaar

€1.124,90

€259,60

€51,92

20 jaar

€954,25

€220,20

€44,04

19 jaar

€814,60

€188,00

€37,60

18 jaar

€706,00

€162,90

€32,58

17 jaar

€612,90

€141,45

€28,29

16 jaar

€535,30

€123,55

€24,71

15 jaar

€465,50

€107,40

€21,48


Modaal inkomen

Het modale inkomen in 2017 bedraagt €37.000 per jaar (per maand €2.846). Dit getal is een schatting van het modale inkomen volgens het Centraal Plan Bureau. 

Leennormen CK
Per 1 januari 2016 zijn de nieuwe leennormen van kracht geworden. Deze zijn per 1 januari 2017 ongewijzigd gebleven. Het is nog onduidelijk wanneer de VfN de leennormen 2017 gaat vaststellen.

Bij de beoordeling van de financiële omstandigheden van de consument hanteert de kredietaanbieder de leennorm. De leennorm is het bedrag dat de consument, na aftrek van vaste lasten, voor levensonderhoud ter beschikking moet hebben. De leennormen bieden een waarborg voor verantwoorde kredietverlening. 

Voor hypothecaire kredieten geldt dat de maximale lening ten opzichte van de waarde van de woning jaarlijks daalt. In 2017 mag nog maximaal 101% van de waarde van de woning worden geleend (behoudens uitzonderingen). Dat is minder dan nodig is om een woning aan te kopen. Huizenkopers moeten daarom eigen geld inbrengen. Sommigen hebben geen eigen geld, en willen het tekort consumptief bijfinancieren. De AFM vindt het onwenselijk dat mensen het benodigde extra geld lenen via een consumptief krediet. Daarom is afgesproken dat een adviseur Consumptief Krediet altijd navraagt wat het doel is van een gewenste lening. Als het doel is om (de kosten van het verkrijgen van) een woning te financieren, dan gelden daarom de regels voor een hypothecair krediet. 

Crowdfunding
In 2016 is al uitgebreid stilgestaan bij crowdfunding. Crowdfunding is het investeren of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders (geldgevers) aan particulieren of ondernemingen (geldvragers) via een doorgaans online platform. Er zijn vier vormen van crowdfunding: Doneren en sponsoring en loan-based en equity-based crowdfunding. Voor de laatste twee vormen van crowdfunding valt het platform onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

De AFM vindt het belangrijk dat crowdfundingsplatformen inzicht geven in betalingstermijnen die niet worden nagekomen, de zogeheten wanbetalingen. Omdat er in de crowdfundingssector hoofzakelijk sprake is van zelfregulering brengt dit een extra verantwoordelijkheid met zich mee voor crowdfundingsplatformen. De platformen bieden kansen, denk aan de financieringskansen en investeringsmogelijkheden, maar ook risico’s. De platformen moeten zich met name focussen op een goede informatieverstrekking om de risico’s voor de consument te beperken. Dit moet de consument helpen bij zijn investeringsbeslissing. 

Kredietwaarschuwing
Per 1 juli 2016 gelden de regels van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) omtrent het opnemen van een waarschuwingszin- en symbool in reclame-uitingen voor krediet. Alle reclame-uitingen moeten deze kredietwaarschuwing hebben, of het nu gaat om tv-reclame, radio, internet of gedrukte media. 

Iedere kredietverstrekker moet gebruik maken van de combinatie van de zin: Let op! Geld lenen kost geld, en het symbool. Het gestandaardiseerde format wordt door de AFM verstrekt. Hoe deze kredietwaarschuwing moet worden gebruikt hangt af van het medium.

 • De kredietwaarschuwing moet volledig vermeld worden als het gaat om reclame-uitingen op schrift.
 • De kredietwaarschuwing moet op elke webpagina die een reclame-uiting bevat vermeld staan.
 • De kredietwaarschuwing via de radio (of gesproken website) moet direct aansluitend op de reclame-uiting worden afgespeeld. 

Deze uiting is niet van toepassing op een hypothecair krediet, omdat het geld uit dit krediet wordt gebruikt voor de verwerving en/of verbetering van de eigen woning. 

Uit onderzoek van de AFM in samenwerking met het ministerie van Financiën is inmiddels gebleken dat de kredietwaarschuwing geen effect heeft op het gedrag en de houding van de consumenten die online een lening afsluiten. Ondanks dit is er wel een groot draagvlak onder de consumenten voor de kredietwaarschuwing. Gebleken is dat 80 procent van de ondervraagden het positief vindt dat de overheid kredietaanbieders verplicht de waarschuwing op te nemen. 

Eisen reclame voor verkoop mobiele telefoons op afbetaling
Vanaf 1 januari 2017 houdt de AFM toezicht op mobiele telefoons op afbetaling. De mobiele telefoon op afbetaling is immers een vorm van een krediet. 

Vanaf 1 januari 2017 moet ook bij de verkoop van mobiele telefoons op afbetaling de kredietwaarschuwing worden vermeld. Bovendien moeten de kosten van het telefoonkrediet apart worden vermeld. 

Met ingang van 1 mei 2017 moet de telecomaanbieder dit soort kredieten ook aanmelden bij het BKR. Daarnaast moet de telecomaanbieder naast de toetsing bij het BKR ook een leentoets afnemen. 

Private lease
Ook hier is uitgebreid over geschreven in het jaar 2016. Belangrijk is dat private lease overeenkomsten aangemeld worden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). De melding vindt plaats onder de code OA (Operational Autolease). Private lease bestaat uit twee componenten: de financiële component (de aanschafwaarde van de auto) en de service component. Bij de service component moet worden gedacht aan onderhoud, reparatie, verzekeringen, vaste afschrijving en motorrijtuigbelasting. De melding bij het BKR vindt plaats op basis van 65% van de totaalsom. Er vindt een afslag van 35% plaats voor de service component. 

Registratiegrenzen gewijzigd bij BKR
Met ingang van 1 december 2016 heeft het BKR de registratiegrenzen van consumptief krediet aangepast. Deze wijzigingen vloeien voort uit Europese regelgeving. 

Het BKR registreert kredieten als volgt:

 • Kredieten van meer dan €250 (was €500).
 • Kredieten met een duur van meer dan één maand (was drie maanden).
 • Er geldt geen bovengrens meer voor kredieten. Alle kredieten van meer dan €250 worden geregistreerd.
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships