Wijzigingen Wft Hypothecair Krediet 2017

Op 1 januari 2017 zijn enkele fiscale wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend hypotheekadvies. Daarnaast is er andere wet- en regelgeving, zoals gewijzigde leennormen (NHG en niet-NHG) waarvan een hypotheekadviseur op de hoogte moet zijn. In dit nieuwsbericht geven we daarvan een beknopt overzicht.

We gaan ervan uit dat de nieuwsberichten van de onderliggende Wft-modules Basis en Vermogen al zijn gelezen. We herhalen de daarin beschreven wijzigingen hier niet. Zie de externe links

Bekende of al gepubliceerde wijzigingenVeel van de wijzigingen die in zijn gegaan op 1 januari 2017, zijn al via eerdere berichten in WftNU behandeld. We herhalen deze ...