Wijzigingen Wft Zorgverzekeringen 2017

Per 1 januari 2017 zijn sommige wetten en regels veranderd. Deze wetten en regels zijn van invloed op het geven van een passend advies. In dit bericht geven we, met betrekking tot de module Zorgverzekeringen, een beknopt overzicht van de veranderingen.
Verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico van de zorgverzekering € 385 (2016: € 385). Dit eigen risico