Wijzigingsbesluit “Lijfrente in de winstsfeer”

Op maandag 11 juni 2018 is een wijzigingsbesluit met betrekking tot het beleidsbesluit ‘Lijfrente in de winstsfeer’ gepubliceerd in de Staatscourant (nr. BLKB 2018-66294).

Het wijzigingsbesluit ziet op een wijziging van de onderdelen 3.2 en 9.1 van het beleidsbesluit van 3 juni 2014, nr. BLKB 2014/816. Die onderdelen gaan over de zogenoemde ‘andere-verzekersanctie’.

Samengevat geldt deze sanctie als de verplichting ter zake van een lijfrente die is bedongen bij overdracht van een onderneming door de overnemer van de onderneming wordt overgedragen. In het wijzigingsbesluit is de machtiging aan de inspecteur tot ontheffing van die sanctie verduidelijkt en uitgebreid met bepaalde ontheffingen die tot de publicatie van het wijzigingsbesluit werden behandeld door de staatssecretaris van Financiën. De afgelopen jaren is daarmee dusdanig veel ervaring opgedaan dat de afdoening voortaan door de inspecteur kan plaatsvinden.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel