Winstgevendheid WGA-ERD verzekeringen

DNB publiceert dat de winstgevendheid van WGA-ERD verzekeringen nog steeds onder druk staat.

DNB heeft een onderzoek gedaan naar WGA-ERD verzekeringen. Daarbij zijn cijfers per einde 2018 gebruikt. Het technisch resultaat staat volgens DNB nog steeds onder druk. De stijging van het premievolume komt vooral door hogere salarissen en premieverhogingen. Er is geen verband met de uitbreiding met flex-medewerkers die sinds 2017 ook onder dekking zijn gaan vallen. Niet duidelijk is of door toetreding van de flex-medewerkers er extra of andere risico’s zijn gekomen. Door consolidatie zijn er nog maar een beperkt aantal verzekeraars op de markt, maar dat zou genoeg moeten zijn voor de beperkte en specialistische markt die het is.