Witteveenkader 2015 gepubliceerd in Staatsblad

image_pdf

De wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen is op 12 juni 2014 in werking getreden. Ook de novelle pensioenakkoord is op die dag in werking getreden (staatblad 196 en 197).

Het nieuwe ambitieniveau voor een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling bedraagt 75% in 40 jaar tijd. Hierdoor ontstaat het nieuwe maximaal toegestane jaarlijkse opbouwpercentage van 1,875. Voor eindloonregelingen geldt 1,657%. Nieuwe beschikbare premiestaffels zijn inmiddels ook gepubliceerd.

Daarnaast wordt het maximaal pensioengevend loon van € 100.000,– ingevoerd.

Ook in de derde pijler worden vergelijkbare versoberingen doorgevoerd. Zo wordt de nieuwe formule voor de jaarruimte 13,8% PG -/- 6,5 A.  Ook hier zal het maximaal pensioengevend inkomen van € 100.000,– gaan gelden.

Opmerkelijk is wel dat de nieuwe regels over twee staatsbladen zijn verdeeld en je goed moet opletten welke de juiste regels zijn.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel