Zelfstandigen zonder personeel moeten zelf regelingen treffen

image_pdf

Zelfstandigen zonder personeel, kortweg Zzp’ers genaamd, zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomensvoorziening bij ziekte. arbeidsongeschiktheid ouderdom of overlijden. Zij moeten zichzelf tegen deze risico’s verzekeren. Het kabinet ziet geen reden verplichte verzekeringen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid voor Zzp’ers in te voeren.
Uit onderzoek is gebleken dat 95% van de Zzp-ers vrijwillig en bewust kiest voor deze vorm van ondernemerschap en dat de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het verzekeren van bovengenoemde risico’s als zeer positief wordt ervaren.  

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel