Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Zonnepanelen op bedrijfspanden en brandverzekering

Nederland vergroent. Zonne-energie is de toekomst, maar vaak leveren zonnepanelen meer problemen op dan gedacht. Eind mei 2020 zette IJsstadion Thialf alle zonnepanelen uit, omdat de verzekeraar de schadeverzekering dreigde op te zeggen.

Kunnen bedrijfspanden waarop zonnepanelen zijn aangebracht nog worden verzekerd?

Thialf zet zonnepanelen uit

IJsstadion Thialf heeft onder druk van zijn verzekeraar alle zonnepanelen uitgezet. De verzekeraar dreigde de verzekering op te zeggen vanwege ‘de combinatie van zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en de bij Thialf gebruikte materialen van de dakbedekking’ (zie externe link).

Al eerder was er discussie over de verzekerbaarheid van daken met zonnepanelen en de oplopende premie voor deze risico’s die de aanleg van meer zonnepanelen zou kunnen vertragen, in een tijd dat overheden en bedrijfsleven duurzame energie omarmen.

Het aansprekende voorbeeld van Thialf maakt vele partijen en de politiek bewust van het risico van mogelijke onverzekerbaarheid van bedrijfspanden met brandbare daken waarop zonnepanelen zijn aangebracht.

Wat zijn de problemen van verzekeraars?

Een aantal mogelijke problemen bij panden met zonnepanelen op het dak zijn:

  • Zonnepanelen leveren een extra ontstekingsbron op, zeker als de installatie niet goed is aangelegd. Bij de externe links is een filmpje opgenomen wat laat zien waar slechte koppelingen toe kunnen leiden
  • Brandbare daken onder zonnepanelen betekenen een groot risico
  • De constructie van het pand moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen
  • Zonnepanelen maken daken moeilijker bereikbaar voor onderhoud en reparatie
  • De omvormers vormen een groot brandrisico als zij onvoldoende zijn geventileerd of zijn geïnstalleerd in een ruimte met brandbare opslag en niet in een brandwerend gescheiden compartiment
  • Op basis van het tot nu toe voorgekomen branden vormen indaksystemen een groter risico dan systemen waarbij de panelen boven het dak worden geplaatst

Oplossingen voor de technische problemen

Installateurs willen al jaren een apk voor technische installaties, maar vaak vindt zelfs bij de oplevering geen keuring plaats. De normen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446 verplichten wel tot een inspectie na oplevering. Er zijn gespecialiseerde meetinstrumenten die beschikken over de testmogelijkheden volgens de NEN-EN-IEC 62446 norm. Daarnaast kunnen warmtecamera’s worden gebruikt om hot spots te detecteren.

Actie van het Verbond van Verzekeraars

Preventiebrochure Zonnepanelen

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft door risicodeskundigen een brochure laten opstellen (zie externe links) die hoofdzakelijk is gebaseerd op praktijkervaringen van technische verzekeringsexperts.

De brochure geeft een uitleg over de feiten en ontwikkelingen van zonnepanelen, in de praktijk vaak aangeduid met PV-systemen gebaseerd op de Engelse term ‘Photovoltaic cell’. Vervolgens wordt een koppeling gemaakt met de bouwvoorschriften waarin vele bruikbare regels staan om zonnepanelen veilig aan te brengen. Ook wordt aandacht besteed aan het gebouw waarop de zonnepanelen worden geplaatst en wordt duidelijk gemaakt waarop moet worden gelet voor, bij en na de installatie van de zonnepanelen. Denk aan veilige doorvoer van de kabels, isolatie, ventilatie en dakbelasting. Ook de elektrische installatie van het gebouw en de aansluiting en plaatsing van de voor de zonnepanelen benodigde apparatuur wordt beschreven en is er aandacht voor de mogelijkheid voor de brandweer een brand in de zonnepanelen veilig te blussen.

Uitgebreid wordt stilgestaan bij de aandachtspunten rond verzekeren, daarbij komen belangrijke vragen aan de orde zoals: wie is de eigenaar van de zonnepanelen, is recht van opstal gevestigde of worden de panelen gehuurd. Per dekkingsrubriek worden de verschillende knelpunten opgesomd. Tenslotte is er aandacht voor de juiste oplevering van de zonnepanelen.

Scios Scope 12

Er is een nieuwe norm voor de inspectie van complexen met zonnepanelen. Deze norm is opgesteld door verzekeraars in samenwerking met de installatiebranche. De SCIOS Scope 12-inspectie is vooral gericht op het in kaart brengen van de risico’s. Er wordt gekeken naar de zonnepanelen en het pand waarop zij zijn aangebracht.

Naast een inspectie volgens de NEN-EN-IEC 62446 komen ook vragen bedoeld voor verzekeraars aan de orde, zoals hoe is de constructie maar ook zijn de panelen over een brandscheiding heen gelegd. 

Verzekeringstechnische aanpassingen

Het is niet altijd duidelijk of zonnepanelen automatisch zijn verzekerd of dat bijvoorbeeld het pand verhuren voor het plaatsen van zonnepanelen van derden leidt tot verlies van dekking. Verzekeraars en makelaars werken aan clausules die duidelijkheid moeten scheppen over het risico en de voorwaarden waaronder een pand verzekerd blijft als er zonnepanelen worden opgelegd. Vooral voor grote risico’s is te verwachten dat de verzekeringsdekking kan komen te vervallen als zonder vooraf te overleggen met verzekeraars zonnepanelen worden geïnstalleerd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships