Zorgplicht voor ontbreken NHG

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt of er schade is geleden doordat een hypotheekadviseur niet verteld zou hebbendat in de hypotheekofferte van de bank het verzoek om een NHG-garantie niet was gehonoreerd.

Een koppel koopt een stuk land waarop ze een woning hebben laten bouwen.  Daarvoor is een hypothecaire financiering gesloten. De geldverstrekkende bank adviseerde om de offerte hiervoor te bespreken met de eigen adviseur voor dat ze die zouden accepteren of niet.

In het advies van die adviseur wordt melding gemaakt dat NHG een wens is. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich uiteindelijk echter niet borg. Na het stuklopen van de relatie van het koppel wordt de woning met rechtschuld verkocht. Ze vinden dat hun adviseur had moeten vertellen dat hun vraag om NHG-garantie niet gehonoreerd was. De adviseur beschikt niet meer over de stukken, maar stelt dat ze alle offertevoorwaarden heeft doorgenomen met het koppel.

Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ligt de bewijslast dan bij de consument en ook moeten ze bewijzen dat de offerte niet zou zijn geaccepteerd als ze gewezen waren op het ontbreken van NHG-garantie. Het gerechtshof vindt dat dit niet is gelukt en ook niet aannemelijk is gemaakt dat andere banken wel de lening met NHG hadden kunnen aanbieden. De adviseur hoeft dan ook geen schadeclaim te betalen.